Taiji Quan (Tai Chi Chuan)

Lao (Old) Yang
Lu Hung Bin  1987-1990
Mfundishi Olafemi 2005-2017
Nganga Tolonaa – Current
Lao (Old) Chen
Mfundishi Olafemi 2008?
Nganga Tolonaa
Secret Yang (Michuan) Family System
Mfundishi Olafemi 2013-2016
Nganga Tolonaa
Xingyi Quan (Hsing-Yi Chuan)
Practicing since
5 Elements, Forms, 12 Animals
Instructor Certification in x/xxx
Bagua Zhang (Pa Kua Chang)
Lu Hung Bin
Mfundishi Olafemi
Nganga Tolonaa
Neigong (Qigong) Internal Work
»Nganga Tolonaa
Weapons
Nganga Tolonaa
Tai Chi Sword 2015
San Cai Jin
Xing Yi Short Staff 2018
Xing Yi Long Staff 2015
Whip Staff